Werkzaamheden

Zaaien en poten

Wij zaaien en poten onder andere de volgende gewassen:
– aardappels 
– bieten / cichorei 
– mais 
– gras 
– graan

Na de oogst kunnen wij de grond ook weer voor u bemesten en met groenbemester inzaaien.

Graszaaien met Swincosem zaaicombinatie
Deze zaaimachine is geschikt om gras, graan, groenbemester en tadgetes mee te zaaien. Het zaaigedeelte is uitgerust met een kopeg, egalisatiebalk, 2rijen aandruk ringen en een verkruimelrol.

Verleden tijd is het meeslepen van achtergebleven gewasresten, waardoor u een mooie egale en vlakke grasmat krijgt.

 

Bent u (melk)veehouder of akkerbouwer en op zoek naar een loonwerkbedrijf voor het zaaien en poten van uw gewas?

Contact